Cổng Quái Vật – The Offering ()


 

Một giáo phái sắp đánh thức H.P. Sinh vật đáng sợ nhất của Lovecraft.

Mở rộng
[X]
[X]