Công Lý Thực Thi (Phần 1) – Justice Served (Season 1) ()


 

Nhóm đấu tranh cho tự do thâm nhập phiên tòa xét xử sĩ quan cảnh sát da trắng bắn một người đàn ông da đen, và tình huống bắt giữ con tin được tường thuật trên toàn quốc.

Mở rộng
[X]
[X]