Công Lý Man Rợ – Savage Salvation ()


 

Một người nghiện opioid đang hồi phục tìm cách trả thù những người buôn bán chịu trách nhiệm bán loại thuốc dẫn đến cái chết của vị hôn phu của anh ta.

Mở rộng
[X]
[X]