Con Số Tử Thần – Death Count (Numbers) ()


 

Những người lạ thức dậy trong phòng giam cá nhân mà không nhớ về cách họ đến. Họ nhận ra rằng nếu họ không có đủ lượt “thích” trực tuyến kịp thời, họ sẽ chết một cách khủng khiếp dưới bàn tay của một tên đao phủ nham hiểm.

Mở rộng
[X]
[X]