Con Đường Tơ Lụa – Silk Road ()


 

Hai mươi điều triết học Ross Ulbricht tạo ra Silk Road, một trang web mạng đen tối bán ma túy, trong khi đặc vụ DEA Rick Bowden bí mật hạ bệ anh ta.

Mở rộng
[X]
[X]