Chuyện Văn Phòng (Phần 8) – The Office (Season 8) ()


 

Một tác phẩm mô phỏng về một nhóm nhân viên văn phòng điển hình, nơi mà ngày làm việc bao gồm xung đột bản ngã, hành vi không phù hợp và tẻ nhạt.

Mở rộng
[X]
[X]