Chuyến Tàu Băng Giá (Phần 3) – Snowpiercer (Season 3) ()


 

Bảy năm sau khi thế giới trở thành một vùng đất hoang bị đóng băng, những tàn tích còn lại của nhân loại sống trong một chuyến tàu chuyển động vĩnh viễn vòng quanh thế giới, nơi chiến tranh giai cấp, bất công xã hội và chính trị của sự sống còn diễn ra.

Mở rộng
[X]
[X]