Chuyến Du Hành Định Mệnh – Aniara ()


 

Một con tàu vũ trụ chở những người định cư đến sao Hỏa bị hất tung, khiến những hành khách bị ám ảnh bởi tiêu thụ phải cân nhắc vị trí của họ trong vũ trụ.

Mở rộng
[X]
[X]