Chuộc Lỗi Tình Yêu – Redeeming Love ()


 

Bị bán vào con đường mại dâm khi còn nhỏ, Angel không biết gì ngoài sự phản bội. Trái tim của cô ấy có thể được hàn gắn? Dựa trên tiểu thuyết của Francine Rivers.

Mở rộng
[X]
[X]