Chúc Ngủ Ngon, Oppy – Good Night Oppy ()


 

Bộ phim kể về Cơ hội, Xe thám hiểm sao Hỏa được những người sáng tạo và các nhà khoa học tại NASA trìu mến gọi là Oppy. Oppy ban đầu được cho là chỉ sống được 90 ngày nhưng cuối cùng cô đã khám phá sao Hỏa trong gần 15 năm.

Mở rộng
[X]
[X]