Chris Rock: Total Blackout (trống Lắc Tay – Bản Đạo Diễn) – Chris Rock Total Blackout: The Tamborine Extended Cut ()


 

Trong bản dài của chương trình đặc biệt năm 2018, Chris Rock lên sân khấu cho một tiết mục đặc biệt đầy những quan sát sắc bén về việc làm cha, ngoại tình, chính trị.
Mở rộng
[X]
[X]