Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao: Thế Giới Mới Lạ (Phần 1) – Star Trek: Strange New Worlds (Season 1) ()


 

Là phần tiền truyện của Star Trek: The Original Series, chương trình sẽ theo chân thủy thủ đoàn của tàu USS Enterprise dưới sự chỉ huy của Thuyền trưởng Christopher Pike.

Mở rộng
[X]
[X]