Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao: Câu Chuyện Về Jedi (Phần 1) – Star Wars: Tales of the Jedi (Season 1) ()


 

Nó giới thiệu những chiếc quần đùi hoạt hình có Jedi từ thời kỳ tiền truyện.

Mở rộng
[X]
[X]