Chiến Binh Báo Đen: Wakanda Bất Diệt – Black Panther: Wakanda Forever ()


 

Người dân Wakanda chiến đấu để bảo vệ ngôi nhà của họ khỏi sự can thiệp của các thế lực thế giới khi họ thương tiếc cái chết của Vua T’Challa.

Mở rộng
[X]
[X]