Chị Em Tồi (Phần 1) – Bad Sisters (Season 1) ()


 

Theo chân chị em nhà Garvey, những người bị ràng buộc với nhau bởi cái chết của cha mẹ họ và một lời hứa sẽ luôn bảo vệ lẫn nhau.

Mở rộng
[X]
[X]