Chạy cùng ác quỷ: Thế giới hoang dã của John McAfee – Running with the Devil: The Wild World of John McAfee ()


 

Qua đoạn phim gốc giàu thông tin và cuộc phỏng vấn với nhà tiên phong công nghệ John McAfee, phim tài liệu này lật mở phương diện mới trong những năm tháng ông chạy trốn.

Mở rộng
[X]
[X]