Chào Mừng Tới Thiên Đường – New World ()


 

Trong chương trình thực tế này, sáu người nổi tiếng lập chiến lược và phá hoại để kiếm tiền ảo mà họ có thể kiếm được vào ngày cuối cùng của thời gian lưu trú trên một hòn đảo không tưởng.

Mở rộng
[X]
[X]