Chàng Ngự Lâm Quân Thứ 4 – The Fourth Musketeer ()


 

Theo lệnh của cha mình, chàng trai trẻ d’Artagnan đi từ vùng nông thôn Gascony đến Paris, nơi anh bị cuốn vào một âm mưu quỷ quyệt giữa các ngự lâm quân của Nhà vua và Đội cận vệ của Hồng y Richelieu.

Mở rộng
[X]
[X]