Chân Trời Đỏ (Phần 3) – Sky Rojo (Season 3) ()


 

Coral, Wendy và Gina tiếp tục chạy trốn để tìm kiếm tự do trong khi bị truy đuổi bởi Romeo, tên ma cô của họ từ Câu lạc bộ Las Novias và tay sai của hắn, Moises và Christian.

Mở rộng
[X]
[X]