Chân Trời Đỏ (Phần 2) – Sky Rojo (Season 2) ()


 

Coral, Wendy và Gina chạy trốn để tìm tự do trong khi bị truy đuổi bởi Romeo, ma cô của họ từ Câu lạc bộ Las Novias, và tay sai của hắn, Moises và Christian.

Mở rộng
[X]
[X]