Cây Vĩ Cầm Của Cha – My Father’s Violin ()


 

Thông qua nỗi đau chung và mối liên hệ với âm nhạc, một cô bé mồ côi gắn bó với người chú lạnh lùng là một nghệ sĩ vĩ cầm thành công.

Mở rộng
[X]
[X]