Một phụ nữ trẻ đang gặp khó khăn được cấy một con chip AI thử nghiệm. Cô ấy phải chiến đấu để tồn tại khi nó chiếm quyền kiểm soát.

Mở rộng
[X]
[X]