Câu Chuyện – The Tale ()


 

Một người phụ nữ đang quay phim tài liệu về các nạn nhân bị hãm hiếp thời thơ ấu bắt đầu đặt câu hỏi về bản chất của mối quan hệ thời thơ ấu của cô với người hướng dẫn cưỡi ngựa và huấn luyện viên chạy bộ.

Mở rộng
[X]
[X]