Cái giá của gia đình – The Price of Family ()


 

Khi Alessandra và Emilio chuyển đến thành phố để lại cha mẹ Carlo và Anna một mình, cuộc sống của mọi người thay đổi. Trong một vài tháng, những đứa trẻ quên đi cha mẹ của chúng: một vài cuộc điện thoại, bỏ lỡ ngày sinh nhật, bỏ lỡ đám tang. Nhưng điều cuối cùng đối với những bậc cha mẹ này là biết con cái của họ…

Mở rộng
[X]
[X]