Cái Chết Của Một Nhân Viên Tiếp Thị Qua Điện Thoại – Death of a Telemarketer ()


 

Một nhân viên tiếp thị qua điện thoại ăn nói trôi chảy thấy mình thương xót người đàn ông mà anh ta đã cố gắng lừa đảo.

Mở rộng
[X]
[X]