Burger Của Bob – The Bob’s Burgers Movie ()


 

Các Belcher cố gắng cứu nhà hàng đóng cửa khi một hố sụt hình thành trước mặt nó, trong khi những đứa trẻ cố gắng giải quyết một bí ẩn có thể cứu nhà hàng của gia đình họ.

Mở rộng
[X]
[X]