Bước Ngoặt: 11 Tháng 9 Và Cuộc Chiến Chống Khủng Bố (Phần 1) – Turning Point: 9/11 and the War on Terror (Season 1) ()


 

Loạt bài không khoan nhượng này ghi lại các cuộc tấn công khủng bố 11/9, từ nguồn gốc của Al Qaeda vào những năm 1980 đến phản ứng mạnh mẽ của Mỹ, cả trong và ngoài nước.

Mở rộng
[X]
[X]