Bức Thư Tình Cuối – The Last Letter from Your Lover ()


 

Một cặp câu chuyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại theo chân một nhà báo đầy tham vọng quyết tâm giải quyết bí ẩn về một mối tình bị ngăn cấm ở trung tâm của một đống những bức thư tình bí mật từ năm 1965.

Mở rộng
[X]
[X]