Bông Hoa Đẹp Nhất (Phần 1) – The Most Beautiful Flower (Season 1) ()


 

Dáng đẹp, tóc xoăn, tự tin, Mich biết mình tuyệt vời. Giờ cô chỉ cần thuyết phục mọi người ở trường cấp ba Xochimilco tin vào điều đó.
Diễn viên chính:Esmeralda Soto,Isabel Yudice,Alicia Vélez
Tác giả:Michelle Rodríguez,Fernanda Eguiarte Hernández
Mở rộng
[X]
[X]