Bộ Ba Khiếm Khuyết (Phần 1) – The Imperfects (Season 1) ()


 

Sau khi trải qua một thí nghiệm có tác dụng phụ khủng khiếp, Abbi, Tilda và Juan hợp sức tìm kiếm nhà khoa học đã gây ra việc này và cách chữa trị.

Mở rộng
[X]
[X]