Gần 5000 năm sau khi anh ta được ban cho sức mạnh toàn năng của các vị thần Ai Cập – và bị cầm tù ngay khi Black Adam được giải thoát khỏi ngôi mộ trần gian của mình, sẵn sàng giải phóng hình thức công lý độc nhất của mình trên thế giới hiện đại.

Mở rộng
[X]
[X]