Biệt Đội Seal (Phần 6) – SEAL Team (Season 6) ()


 

Cuộc sống của những người lính SEAL tinh nhuệ của Hải quân khi họ huấn luyện, lên kế hoạch và thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, có tính rủi ro cao mà Hợp chủng quốc Hoa Kỳ có thể yêu cầu.

Mở rộng
[X]
[X]