Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp: Siêu Anh Hùng – Dragon Ball Super: Super Hero ()


 

Đội quân Red Ribbon từ quá khứ của Goku đã trở lại với hai người máy mới để thách thức anh ta và bạn bè của anh ta.

Mở rộng
[X]
[X]