Bây Giờ Và Sau Đó (Phần 1) – Now and Then (Season 1) ()


 

Một bộ phim kinh dị nhiều lớp khám phá sự khác biệt giữa khát vọng tuổi trẻ và thực tế của tuổi trưởng thành, khi cuộc sống của một nhóm bạn đại học vĩnh viễn bị thay đổi sau khi một ngày cuối tuần ăn mừng kết thúc với một trong số họ đã chết.

Mở rộng
[X]
[X]