Bão Trên Đỉnh Everest – Wings Over Everest ()


 

Khi một chiếc máy bay chở các tài liệu quan trọng gặp sự cố ở Tử địa của đỉnh Everest, hai người đàn ông tự xưng làm việc cho bộ phận nghiên cứu và phân tích của Ấn Độ đã đề nghị một số tiền lớn cho Team Wings để đưa họ lên để khôi phục chúng.

Mở rộng
[X]
[X]