Bậc Thầy Ẩn Thân – Shadow Master ()


 

Sau khi bị giết bởi một nhóm tội phạm, một người đàn ông được tái sinh với siêu năng lực giống như động vật và thực hiện nhiệm vụ của mình để sửa chữa những sai trái của thành phố của mình.

Mở rộng
[X]
[X]