Bác Sĩ Thiên Tài (Phần 6) – The Good Doctor (Season 6) ()


 

Shaun Murphy, một bác sĩ phẫu thuật trẻ mắc chứng tự kỷ và hội chứng Savant, được tuyển dụng vào đơn vị phẫu thuật của một bệnh viện danh tiếng.

Mở rộng
[X]
[X]