Ba Ngàn Năm Khao Khát – Three Thousand Years of Longing ()


 

Một học giả cô đơn, trong chuyến đi đến Istanbul, phát hiện ra một Djinn, người đã đưa ra ba điều ước của cô để đổi lấy tự do của anh ta.

Mở rộng
[X]
[X]