Bà Cô Tiệc Tùng (Phần 1) – Chicago Party Aunt (Season 1) ()


 

Theo chân Diane Dunbrowski, người luôn là sinh mệnh của bữa tiệc, và còn được gọi là “Cô của đảng Chicago”.

Mở rộng
[X]
[X]