Ấu Trùng Tinh Nghịch: Mặt Dây Chuyền – Larva Pendant ()


 

Phần phim ngắn ngớ ngẩn tiếp theo của “Đảo ấu trùng” và “Bộ phim Đảo ấu trùng” xoay quanh những sự cố vụng về của đôi bạn hay xì hơi Đỏ và Vàng trong thành phố.

Mở rộng
[X]
[X]