Apollo 10 1/2: Thời Thơ Ấu Ở Kỷ Nguyên Vũ Trụ – Apollo 10 1/2: A Space Age Adventure ()


 

Một người đàn ông kể lại đời mình khi còn là cậu bé 10 tuổi ở Houston năm 1969, dệt nên câu chuyện hoài niệm qua chuyến du hành lạ thường lên mặt trăng.

Mở rộng
[X]
[X]