7 Phụ Nữ Và Một Án Mạng – 7 Women and a Murder ()


 

7 phụ nữ thấy mình đang đối phó với một vụ giết người bí ẩn. Ai là kẻ giết người và động cơ của vụ giết người là gì?

Mở rộng
[X]
[X]