1941. Krylya nad Berlinom – 1941. Krylya nad Berlinom ()


 

Câu chuyện về chiến công của các phi công thuộc trung đoàn hàng không ngư lôi số 1 của Lực lượng Không quân Hạm đội Baltic, do Đại tá Preobrazhensky đứng đầu.

Mở rộng
[X]
[X]