13 Phút Sống Còn – 13 Minutes ()


 

Bốn gia đình ở một thị trấn Heartland được thử thách trong một ngày duy nhất khi một cơn lốc xoáy ập đến, buộc các con đường phải cắt ngang và xác định lại ý nghĩa của sự sống còn.

Mở rộng
[X]
[X]