10 Năm Cuối – The Last 10 Years ()


 

Matsuri Takabayashi, 20 tuổi biết rằng cô chỉ còn sống được 10 năm nữa do mắc một căn bệnh nan y. Cô quyết định không sống và không yêu, nhưng cô gặp Kazuto Manabe trong một buổi họp mặt ở trường.

Mở rộng
[X]
[X]